Fri frakt vid köp över 1800 kr • Ger rabatt på båtförsäkringen • Säker betalning

C-Pod Mini App KartaIn denna vy – kartvyn – ser du positionen för din eller dina C-Pod Mini och de Mini som andra har delat med dig. På kartan ser du också positionen för din mobiltelefon. En C-Pod Mini-ikon kan ha tre färger:

Grön – inget aktiverat larm har gått
Röd – ett larm har gått
Grå – inget larm är aktiverat

När du klickar på ikonen för en C-Pod Mini får du upp ett informationsfönster i skärmens underkant. I detta fönstret får du information om plats och status för vald Mini.

När du klickar på en Mini-ikon på kartan kommer du också att se det geofence som eventuellt är aktiverat. När ett larm går kommer ikonen för den valda Minin att bli röd och i informationsfönstret ser du vilket typ av larm som har gått.

Du kan välja att dra upp informationsfönstret helt och då kommer du åt all information och alla inställningar för den valda C-Pod Mini.

Till höger i kartvyn finns ett antal symboler:

    Google symbol (siktet) Flyttar kartbilden så att positionen för din mobiltelefon placerat i centrum
    Mini logo (siktet) Zoomar in på din egen MIni. Den här symbolen använder du för att zooma in på din egen Mini, förutsatta att du bara har en. Om du har flera Mini går du till listvyn och väljer den Mini du vill se inzoomad i kartvyn.
    Webshopen. Denna länk använder du för att komma till C-Pod's webshop.
    + Lägg till ny C-Pod Mini. Denna länk använder du när du vill aktivera en ny Mini.
x